ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือกลุ่มพีมูฟ ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลใส่ใจแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่ยืดเยื้อมานาน

ตัวแทนกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือกลุ่มพีมูฟ มากกว่า100 คน รวมตัวกันไปประชุมหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียกร้องให้ มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่า ที่อยู่ในความดูแล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ในที่ประชุมมีการหารือ เพื่อพลักดันให้เกิดพื้นที่โฉนดชุมชน ในหลายพื้นที่ที่ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้วของคณะกรรมการก่อนหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าดังกล่าว สามารถใช้ที่ดินอาศัยทำกินได้ โดยในที่ประชุมอธิบดีกรมป่าไม้ได้หารือ ถึงเรื่องการทำกินว่า ไม่อยากให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกไร่ข้าวโพด หรือการเผาป่าเพื่อทำเกษตร ซึ่งส่งผลให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติได้

นอกจากนี้ กลุ่มพีมูฟ ยังได้ออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ผ่านมากว่า 4 ปี แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้ยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อให้เกิดกลไกการแก้ปัญหา และรัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา ตั้งแต่ปี 2557 แต่ 4 ปีที่ผ่านมา กลับไม่สามารถแก้ปัญหา เกี่ยวกับที่ดินทำกินของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้

กลุ่มพีมูฟหารือกระทรวงทรัพย์ฯ จี้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ดินทำกิน