กระทรวงพาณิชย์ ย้ำ! ยังไม่มีเหตุผลที่ต้องขึ้นราคาสินค้า หลังรัฐบาลอุดหนุนราคาพลังงาน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในขณะนี้ มีผลต่อราคาสินค้าโดยรวมน้อยมาก และทางกรมฯจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่มีความเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันอย่างใกล้ชิด เช่น ปุ๋ยเคมี และน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่มีการขอปรับราคาสินค้ามายังกรมการค้าภายใน แต่หากมีผู้ประกอบการรายใดขอปรับราคา ทางกรมฯจะขอทบทวนโครงสร้างต้นทุน และความเหมาะสมก่อน

ทั้งนี้ ยังติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา เพราะขณะนี้ภาครัฐได้ช่วยอุดหนุนราคาพลังงานอยู่ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องขึ้นราคาสินค้าโดยอ้างต้นทุนพลังงานแต่อย่างใด