เครือข่ายพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบและเปิดรายละเอียดการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระปรางค์วัดอรุณฯ หลังพบผิดเพี้ยนไปจากโบราณดั้งเดิม

ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมภาคประชาสังคมศึกษาการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบ และระงับยับยั้ง และยุติการบูรณะตามสัญญาโครงการในทันที

โดยให้เปิดเผยสัญญาว่าจ้าง (TOR) แก่สาธารณชน ตาม มาตรา 7, 9 และ 11 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ 2540 รวมถึงให้แต่งตั้งกรรมการระดับชาติ ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เข้าควบคุม ทบทวนกระบวนการ วิธีการบูรณะ และอนุรักษ์พุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ

ซึ่งก่อนหน้านี้ ภาคประชาสังคมศึกษาฯ ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลพบว่า กรมศิลปากรไม่ได้ทำการศึกษาวิจัย ประเมินสภาพศิลปกรรมโบราณโดยละเอียด ก่อนการออกแบบบูรณะ ทำให้การบูรณะไร้ทิศทาง และขาดมาตรฐานที่จะให้ผู้ควบคุมงานใช้การอ้างอิง เพื่อตรวจรับงาน

และยังรื้อผลงานของครูช่างโบราณออกทำใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงจากของโบราณดั้งเดิม จนภาพพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังบูรณะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว ให้ชัดเจนและโปร่งใส

บุกทำเนียบยื่นหนังสือยุติการบูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์วัดอรุณฯ