กกพ. ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเอฟทีงวดใหม่ ที่จะเรียกเก็บ 4 เดือนข้างหน้า แนวโน้มจะขยับขึ้น 10 สต.ต่อหน่วย

19 เม.ย.2560 รายงานข่าวจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระบุว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ที่จะเรียกเก็บบิลค่าไฟกับประชาชนรอบใหม่ คือเดือน พ.ค. - ส.ค. 60 โดยคาดว่า ค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 10 สตางค์ต่อหน่วย แม้ตามต้นทุนที่แท้จริงต้องปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อหน่วย อาจเป็นอัตราที่สูงเกินไป หรืออาจใช้ทางเลือกให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แบกรับภาระไปก่อน รวมทั้งต้องพิจารณาว่าจะมีวงเงินใดเข้ามาเพิ่มเติมได้หรือไม่ เช่น การลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนทั้งของ 3 การไฟฟ้าและเอกชน เนื่องจากวงเงินเดิมมีไม่เพียงพอ จึงต้องรอให้ที่ประชุมพิจารณาผลกระทบทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง

ขณะที่ นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ค่าเอฟที มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นจากงวดที่ผ่านมา หรืองวดเดือนมกราคมถึง เม.ย. 60 ที่ค่าเอฟที อยู่ที่ -37.29 สตางค์ต่อหน่วย หรือ ค่าไฟฟ้าที่ 3.422 บาทต่อหน่วย แต่จะเป็นอัตราใด คงจะต้องรอผลการพิจารณาจากที่ประชุมอีกครั้ง โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลักราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเป็นราคาที่สะท้อนสูตรราคาก๊าซฯ ที่อิงราคาน้ำมันเตาย้อนหลัง 6-12 เดือน ที่เป็นช่วงจังหวะขาขึ้นของราคาก๊าซฯ มีแนวโน้มว่า ราคาจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงสิ้นปีนี้