ศาล รธน.ขอสื่อ "งดสัมภาษณ์" ในพื้นที่ กรณีทำข่าวชี้ชะตา "ก้าวไกล" คดีล้มล้างการปกครอง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (31 มกราคม) ซึ่งองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ ลงมติและออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14.00 น.

กรณีที่ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความอดีตพระพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ขณะนั้น ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 และ พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ขณะเดียวกัน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกแนวทางของสื่อมวลชนประจำศาลรัฐธรรมนูญในการเข้าทำข่าววันนี้ ตอนหนึ่งว่า วันพุธที่ 31 ม.ค. เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ขอให้ผู้สื่อข่าวประจำศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ลงทะเบียนไว้ แลกบัตรสื่อมวลชน (สีเขียว) ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกให้ และติดบัตรตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ และสามารถเข้าใช้พื้นที่ห้องรับรองสื่อมวลชนและบริเวณโถงหน้าห้องรับรองสื่อมวลชนจนถึงแนวรั้วกั้นได้

โดยขอความกรุณา “งดการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด” ในอาณาบริเวณ หรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความอดีตพระพุทธะอิสระ ในฐานะผู้ร้อง แจ้งว่าจะเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง โดยจะถึงที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ เวลาประมาณ 13.30 น. ส่วนพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะผู้ถูกร้อง แจ้งว่า นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) จะไม่ไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ที่สภาผู้แทนราษฎร

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถติดตามผลการอ่านคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง ยูทูบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป