ศาล รธน.เริ่มประชุมลงมติ "ศักดิ์สยาม" ถือหุ้นบุรีเจริญ ก่อนอ่านคำวินิจฉัยบ่ายนี้

เมื่อวันที่ 17 มกราคม องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ว่าสมาชิกภาพ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ จากกรณียังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้น หรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี มาตรา 4 (1)

เวลา 09.30 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มประชุมเพื่อลงมติ ก่อนที่จะมีการจัดทำคำวินิจฉัยและออกนั่งบัลลังก์อ่านให้คู่กรณีฟังในเวลา 14.00 น. ซึ่งบรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีกลุ่มมวลชนใดมาชุมนุม มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อยตามปกติ

มีการนำแผงเหล็กมากั้นตลอดแนวด้านหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่จะเข้าออกตัวอาคารราชบุรีเรกฤทธิ์ที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะต้องติดบัตรแสดงตน หรือแลกบัตรตามประกาศพื้นที่ควบคุม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาก่อนหน้านี้

ขณะที่การนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้ ศาลได้อำนวยสะดวกโดยเปิดช่องทางการรับฟังคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง ยูทูบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมีการติดตั้งจอทีวีพร้อมลำโพงไว้หน้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณเสาธง สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังด้วย