"วิโรจน์" จี้ "ภูมิธรรม" เปิดรายละเอียด "ทักษิณ" บอกอย่าผลักภาระให้ดุลยพินิจแพทย์ มองระเบียบคุมขังนอกเรือนจำ อธิบดีเป็นผู้ชี้ขาด เอื้อคนรวยเสนอผลประโยชน์

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แชร์ x ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ภูมิธรรม ย้ำ ระเบียบราชทัณฑ์ ไม่ได้เอื้อ "ทักษิณ" ขอให้ใจกว้าง อย่าคิดเป็นการเมือง

โดยระบุข้อความแสดงความเห็นว่า

"ผมอยากจะย้ำกับคุณภูมิธรรมว่า ผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นการเมืองเลย แต่ขอให้คุณภูมิธรรม เปิดเผยรายละเอียดของระเบียบออกมาให้ชัดเจน ไม่ควรผลักไปที่ดุลพินิจแพทย์

เพื่อให้ผู้ต้องขังคนอื่นๆ ได้ใช้สิทธิแบบคุณทักษิณบ้าง

เช่น หากป่วยด้วยโรค ที่ รพ.ราชทัณฑ์ ไม่มีแพทย์เฉพาะทางที่จะรักษาโรคนั้น หรือไม่มีเครื่องมือที่มีศักยภาพในการรักษา

ก็จะได้รับการส่งตัวไปรักษา ที่สถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่าทันที เป็นต้น

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ระบุชัดว่า การส่งตัวไปรักษาภายนอก จะนอนพักที่ห้องพิเศษไม่ได้

หากยืนยันว่า ห้องชั้น 14 รพ.ตำรวจ ไม่ใช่ห้องพิเศษ ก็ควรชี้แจงว่า หากผู้ต้องขังคนอื่น ต้องการรักษาตัวที่ชั้น 14 บ้าง จะต้องกรอกแบบฟอร์มไหน ใช้หลักเกณฑ์ใด ไม่ควรโยนทุกอย่างไปที่ดุลพินิจของแพทย์

กรณีระเบียบการคุมขังนอกเรือนจำ ก็เช่นกัน ระเบียบนี้ให้อำนาจไปที่คณะทำงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หรือคนที่อธิบดีแต่งตั้ง รวมทั้งให้อำนาจให้อธิบดีเป็นผู้ชี้ขาด โดยปราศจากการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่เหมาะสม

ระเบียบเช่นนี้ เอื้อให้ผู้ต้องขังที่ร่ำรวย หรือผู้ต้องขังที่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง สามารถเสนอผลประโยชน์ หรือออกใบสั่งให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ อนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ร่ำรวย หรือมีแบ๊ค ให้ได้รับอภิสิทธิ์ เหนือนักโทษคนอื่นได้"