"ภูมิธรรม" ชง 4 ข้อกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 จังหวัดอีสานเข้า ครม. สัญจรที่หนองบัวลำภู 4 ธ.ค.นี้

วันที่ 3 ธ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจในการประชุม ครม.สัญจร ครั้งแรกที่ จ.หนองบัวลำภูว่าจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมในเช้าวันที่ 4 ธ.ค.

โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการนำเสนอเข้าสู่การประชุม ครม. ครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัด หนองบัวลำภู อุดรธานีหนองคาย บึงกาฬ เลย ดังนี้
1.การขอขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯอุดรธานี ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
2. การส่งเสริม Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น One Stop Service (OSS)
3. การจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (E-commerce)
4. การประกาศเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น เขตศุลกากร

“การผนวกหนองคายและอุดรธานี อยู่ร่วมกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งในการเป็นประตูมังกร ที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศที่ดูแลเรื่องนี้จะช่วยผลักดันอย่างเต็มที่“

นอกจากนั้นจะนำเสนอให้ ครม พิจารณาในการหาช่องทางจ่ายเงินคืนค่าตัดอ้อยสดที่ชาวไร่อ้อยได้ช่วยลดมลพิษ PM2.5 ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วติดค้างจ่ายให้ชาวไร่อ้อย โดยกระทรวงพาณิชย์เเละกระทรวงอุตสาหกรรมจะช่วยกันดำเนินการให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคมก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้
นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายชนินทร์
รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สำรวจปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ที่ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ซึ่งทำให้เกิดถนนขาด ประชาชนเดือดร้อนสัญจรไม่สะดวก และสำรวจปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการจัดสรรเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชน พื้นที่ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสภาพัฒน์และผู้แทนจากภาคเอกชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการให้ ครม.พิจารณา

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่และจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อช่วยขยายการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการเจาะตลาดการค้าชายแดนและผ่านแดน

ผลจากกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ที่พร้อมเจรจาการค้ากับต่างประเทศจำนวน 53 ราย (จากจำนวนผู้เข้าร่วม 320 ราย)