กรณ์ จาติกวณิช ร่อนหนังสือยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้า มีผล 29 พ.ย. เป็นต้นไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า อดีตหัวหน้าพรรคกล้า อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หลังจากที่ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 วันนี้ผมได้ยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้า โดยมีผลตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายกรณ์ ยังได้แนบหนังสือยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้า ข้อความระบุว่า เรียน คณะกรรมการบริหาร และนายทะเบียนพรรคชาติพัฒนากล้า ด้วยกระผมนายกรณ์ จาติกวณิช ขอลาออกจากสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้า ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกรณ์ จาติกวณิช