เปิดทรัพย์สิน "บิ๊กตู่" มีทรัพย์​สิน 130 ล้าน พบ 9 ปี รวยขึ้น 1.5 ล้าน มีบ้านเป็นของตัวเอง แจ้งซื้อพร้อมภรรยา ไม่มีหนี้สิน​

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 18 ราย โดยที่น่าสนใจคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 5 ก.ย.2566 โดยแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับนางนราพร จันทร์โอชา คู่สมรส ซึ่งมีบุตรร่วมกัน 2 คน

โดยแจ้งทรัพย์สินรวม 130,191,162 บาท ไม่มีหนี้สินในจำนวนนี้แบ่งเป็นทรัพย์สินของพล.อ.ประยุทธ์ 98,663,683 บาท ส่วนนางนราพร 31,527,479 บาท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ แจ้งว่า มีบัญชีเงินฝาก 7 บัญชี รวม 13,773,881 บาท เงินลงทุน 64,102,742 บาท ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A) มูลค่า 43,530,023 บาท ที่เหลือเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B) กองทุนเปิด ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา

ขณะที่ดิน 2 แปลง ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมรดกมาเมื่อ 10 พ.ย 2546 และที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซื้อร่วมกับคู่สมรส รวมมูลค่า 3,256,060 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้าน 3 ชั้น ที่ซอยร่วมมิตร รวมคู่สมรส มูลค่า 3,600,000 ล้านบาท ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน มูลค่า 10,720,000 บาท ประกอบด้วยรถ Ford Ranger, Mercedes Benz, Porsche Panamera ,Toyota Alphard

ส่วนทรัพย์สินอื่น 5,011,000 บาท ประกอบด้วย แหวนและกำไลข้อมือ 10 วง มูลค่า 735,000 บาท นาฬิกา 9 เรือน มูลค่า 3,000,000 บาท สร้อยคอทองคำพร้อมพระ 6 เส้น มูลค่า 820,000 บาท อาวุธปืน 9 กระบอก มูลค่า 253,000 บาท จักรยาน 2 คัน มูลค่า 203,000 บาท

นอกจากนี้ แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,849,888 บาท แบ่งเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,507,080 บาท เงินบำนาญ 898,176 บาท เบี้ยประชุม 300,000 บาท เงินเชิดชูเกียรติ กรณีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 72,000 บาท มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากปี 2565 รวม 45,314 บาท เงินปันผลจากกองทุนปี 2565 รวม 27,318 บาท และมีรายจ่ายต่อปีโดยประมาณ 2,263,814 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 1,800,000 บาท จ่ายภาษีเงินได้ปี 2565 รวม 343,814 บาท เงินบริจาค 120,000 บาท

ส่วนนางนราพร ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แจ้งมีทรัพย์สินรวม 31,527,479 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 5 บัญชี รวม 10,415,479 บาท ที่ดิน 4 แปลงในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินเขตพญาไท กรุงเทพฯ และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวม 5,892,000 บาท

ยานพาหนะเป็น Toyota Alphard มูลค่า 1,200,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,220,000 บาท เป็นชุดเครื่องประดับแหวนต่างหูและสร้อย 25 ชุด รวมมูลค่า 10,820,000 บาท นาฬิกา 4 เรือน มูลค่า 1,400,000 บาท

ทั้งนี้ นางนราพร แจ้งมีรายได้ต่อปีประมาณ 453,351 บาท แบ่งเป็นเงินบำนาญ 313,724 บาท เบี้ยประชุม 100,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากปี 2565 รวม 39,627 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 400,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000 บาท และเงินบริจาค 100,000 บาท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ และนางนราพร เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 ว่า มีทรัพย์สินรวม 128,664,535 บาท และมีหนี้สินรวม 654,745 บาท จึงพบว่ามีทรัพย์​สินเพิ่ม 1,526,627 บาท