"ภูมิธรรม" เผย ร่าง พ.ร.บ.กู้เงินดิจิทัลวอลเล็ต ยังไม่เสร็จ รอส่งกฤษฎีกาตีความ ย้ำรัฐบาลสามารถออก พ.ร.ก.ได้ แต่ไม่ทำ ขอใช้รัฐสภาให้ทุกฝ่ายสบายใจ มั่นใจได้ข้อสรุปโดยเร็ว

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ว่าคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ ข้อเสนอว่าการดำเนินการจะเป็นไปอย่างรอบด้านหรือไม่ การที่กฤษฎีการะบุว่าอยากจะช่วยดูรายละเอียด ถ้าเกิดมีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทุกฝ่ายจะได้สบายใจ แต่ไม่ได้หมายความว่ากฤษฎีกาจะปฏิเสธ ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการ คาดว่าน่าจะทำโดยเร็วที่สุด ถ้าสรุปได้ข้อชัดเจนอย่างไรก็จะดำเนินการตามนั้น

ขณะนี้เราพยายามรับฟังเสียงข้อเสนอแนะ ให้ครอบคลุมมากที่สุด ถ้าหากรัฐบาลจะออกเป็น พ.ร.ก. สามารถทำได้แต่เพียงอยากให้ทุกคนสบายใจ ดีที่สุดซึ่งการเสนอเข้ารัฐสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งต้องรอกฤษฎีกาตีความออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งตอนนี้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีปัญหาอะไร

เมื่อถามว่าขั้นตอนของกฤษฎีกาจะใช้เวลานานเท่าไหร่ นายภูมิธรรม ระบุว่าขึ้นอยู่กับกฤษฎีกา แต่คิดว่าเร็วที่สุด เพราะทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องทำ

เมื่อถามถึงเงื่อนไขว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือไม่ นายภูมิธรรม ย้ำว่าจะต้องฟังทางกฤษฎีกา ถ้าเกิดว่ากฤษฎีกาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านได้เลย แต่ถ้ามีข้อท้วงติงก็จะต้องมีการประชุมกันอีก ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จะเป็นการปรับและนำเสนอได้เลยเช่นกัน

เมื่อถามว่าหากท้ายที่สุดแล้วโครงการดังกล่าวไม่สามารถทำได้จะต้องยุติเลยหรือไม่ นายภูมิธรรมระบุว่ายังไม่รู้ว่าข้อกฎหมายจะออกมาเป็นแบบไหน การจะตัดสินใจยังไงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทางกฎหมาย