ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีกำหนดวินิจฉัย สถานะ "พิธา" ถือหุ้น ITV -​ นโยบายหาเสียง "ก้าวไกล" แก้ ม.112 นัด ถกต่อพุธที่ 22 พ.ย.

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวี จำกัด มหาชน ซึ่งประกอบกิจการสื่ออยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญ ได้สั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาและสั่งให้นายพิธา ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. นับแต่วันที่ 19 ก.ค 66 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

ต่อมานายพิธา ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ต.ค 66 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ต.ค.66 ศาลได้อภิปรายกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 9.30 น. โดยยังไม่มีกำหนดนัดวินิจฉัย​คดี

ส่วนคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของพระพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในขณะนั้น ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 กรณีเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ..เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ ศาลได้มีการอภิปรายและกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 9.30 น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ ได้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งไปเฝ้าติดตามหลังจากที่วานนี้มีการนำเสนอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัย 2 เรื่องดังกล่าวในวันนี้ แต่ในข้อเท็จจริงตามเอกสารข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้แจง คือเป็นเพียงการพิจารณาต่อเท่านั้น และยังไม่ได้มีการกำหนดนัดวันปรึกษาหารือแถลงด้วยวาจาและลงมติแต่อย่างใด