เปิด 23 รายชื่อ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ชุดใหม่

วันนี้ (27 ต.ค.66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย จำนวน 23 คน ประกอบด้วย


1. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค
2. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค
3. นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
4. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย รองหัวหน้าพรรค
5. นางสาวจิราพร สินธุไพร รองหัวหน้าพรรค
6. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค
7. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรค
8. นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค
9. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค
10. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค
11. นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ รองเลขาธิการพรรค
12. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค
13. นายณณัฏฐ์ หงส์ชูเวช นายทะเบียนสมาชิกพรรค
14. นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรค
15. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรรมการบริหาร
16. นายวรวงศ์ วรปัญญา กรรมการบริหาร
17. นายพชร จันทรรวงทอง กรรมการบริหาร
18. นายนิกร โสมกลาง กรรมการบริหาร
19. นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล กรรมการบริหาร
20. นายจเด็ศ จันทรา กรรมการบริหาร
21. นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหาร
22. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ กรรมการบริหาร
23. นางสาวสรัสนันท์ อรรรพพร กรรมการบริหาร