นายกฯ พร้อมคณะออกเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ มั่นใจกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนร่วมกัน

วันนี้ (28 กันยายน 2566) เวลา 09.10 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เวลา 10.30 น. โดยมีนายฮวด ฮะ (รัฐมนตรีเกียรติยศ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์กับรัฐสภา-วุฒิสภาและการตรวจสอบ ของกัมพูชา ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น กำหนดการแรก เวลา 10.50 น. นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ห้องโถงกระวาน (Kravan Hall) วิมานสันติภาพ (Peace Palace) หรือ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และเข้าหารือทวิภาคีกับ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งหลังจากนั้นในเวลาเที่ยง นายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวางพวงมาลา ณ วิมานเอกราช (Independence Monument) และวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ โดยหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี ประธานรัฐสภากัมพูชา ณ สภาแห่งชาติกัมพูชา รวมถึงเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จวิบุลเสนาภักดี ซาย ชุม ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานวุฒิสภากัมพูชา ณ วุฒิสภากัมพูชา

สำหรับกำหนดการสุดท้าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานองคมนตรีกัมพูชา พร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ประธานองคมนตรีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ เวลา 19.00 น. และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 20.20 น.