"นายกรัฐมนตรี" ถึงสุวรรณภูมิ เตรียมเดินทางไปยังนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA78 พร้อมร่วมกำหนดการสำคัญ แบ่งปันข้อเสนอแนะร่วมกันรับมือกับความท้าทาย และขับเคลื่อน SDGs ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (78th Session of the United Nations General Assembly: UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 – 24 กันยายน 2566

 

โดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเดินทางพร้อมกับนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึง นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ช่วงเช้ามืดของวันที่ 19 กันยายน 2566 (เวลาที่สหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย 11 ชั่วโมง)

 

โดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง จะเริ่มภารกิจในวันที่ 19 กันยายน 2566 และในส่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม UNGA78 ได้แก่ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) และจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงในข่วง Leaders’ dialogue 6 “Mobilizing finance and investments and the means of implementation for SDGs achievement” และในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข/หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 และคู่สมรส