เปิดบัญชี "เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส" รวย 133 ล้าน ให้กู้เงิน 38 ล้าน มีที่ดิน 61 แปลง กว่า 41 ล้านบาท

 

วันที่ 15 ก.ย. 66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ โดยก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เคยยื่นบัญชี ทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่ง สส.เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 มีทรัพย์สิน 131,691,770.75 บาท มีเงินฝาก 17,632,269.27 บาท เงินลงทุน 15,244,651.48 บาท เงินให้กู้ยืม 38,000,000 บาท ที่ดิน 63 แปลง 44,650,850 บาท เรือกลเดินทะเล 1 ลำ 900,000 บาท ปืนพกสั้น 2 กระบอก พระสมเด็จวัดระฆังพร้อม สร้อยคอ 1 องค์ ไม่ทราบราคา จำวันที่ได้รับมาไม่ได้ และ งาช้าง 1 คู่ ไม่ทราบราคา จำวันที่ได้รับมาไม่ได้

ล่าสุด 4 กรกฎาคม 2566 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทบีจีที (มหาชน) จำกัด และเป็นที่ปรึกษา บริษัท ไดฮวดจั่น (โลหะกิจ) จำกัด

สำหรับรายได้ต่อปี แบ่งเป็น เงินบำนาญ เงินเดือน สส.เบี้ยประชุมบริษัท ที่ปรึกษาบริษัท เงินเดือนองค์การสูงเคราะห์ทหารผ่านศึก และขายที่ดิน รวม 12,054,704 บาท รายจ่ายประจำแบ่งเป็น ค่าอุปโภคบริโภค ค่าน้ำมันรถงานสังคม และบริจาคทั่วไป รวมรายจ่ายต่อปี เป็นเงิน 6,200,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สิน มีอยู่ทั้งหมด 1 33,769,9 35 บาท แบ่งเป็นเงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 21,521,941 บาท เงินลงทุนกว่า 15,000,000 บาท เงินให้กู้ยืม 39,080,000 บาท ที่ดิน 61 แปลง กว่า 41,717,525 บาท ยานพาหนะเป็น เรือกลเดินทะเล 900,000 บาท สิทธิและสัมปทานอีกกว่า 14.6 ล้าน และทรัพย์สินอื่น ๆ อีก 120,000 บาท คือ ปืนพกสั้น 2 กระบอก พระ สมเด็จวัดระฆังพร้อมสร้อยคอ 1 องค์ และ งาช้าง 1 คู่ไม่ทราบราคา จำวันที่ได้รับมาไม่ได้