"นายกฯ" เตรียมปรึกษากฤษฎีกา ยกเลิกคำสั่งคสช. ยอมรับปรับปรุงการสื่อสาร อะไรไม่ชัวร์ 100% ยังไม่แถลง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การคลัง​ กล่าวถึงแนวทางยกเลิกคำสั่ง คสช.ตามข้อสั่งการของนายกฯเมื่อการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมาจะดำเนินการอย่างไร ว่า เรื่องนี้ต้องปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กฎหมายบางข้อที่ไม่ได้ใช้และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ยกเลิกไป ถ้ายกเลิกไม่ได้ก็นำกลับเข้าสู่ที่ประชุมครม.ใหม่ เป็นเพียงการพูดคร่าวๆ เราพยายามทำให้เป็นรัฐสนับสนุนถ้ากฎหมายอะไรที่บอกทำไม่ได้ก็อยากให้รีบทำแต่ต้องไม่ขัดหลักนิติธรรมของการบริหารจัดการของประเทศ และการดำเนินธุรกิจ

 

เมื่อถามว่าการสื่อสารเรื่องกฎหมายต้องมีรองนายกฯฝ่ายกฎหมายหรือผู้ที่สามารถมาสื่อสารเรื่องกฎหมายได้หรือไม่  นายเศรษฐา กล่าวว่า เรื่องนี้ขอรับไปปรับปรุง แล้วจะแจ้งมาอีกครั้งจะดำเนินการอย่างไรเพราะหากยังไม่ครบทั้งหมดก็อาจจะยังไม่รีบแถลง  เข้าใจว่าประชาชนอยากทราบเรื่องที่เราคิดอยู่ทำอยู่ต่อไปอะไรที่ยังไม่ครบ 100%  ก็อาจจะยังไม่แถลง เมื่อถามย้ำว่าจะมีรองนายกฯฝ่ายกฎหมายหรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า เดี๋ยว จะมีมาบอก