"นายกฯ" สวมชุดผ้าไทย นำประชุม ครม.เต็มคณะนัดแรก จับตา! เตรียมเคาะมาตรการลดค่าไฟ-พลังงาน ตั้งข้าราชการการเมือง-โฆษกรัฐบาล

วันที่ 13 ก.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะนัดแรก โดยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา 08.22 น. มีนายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ ว่าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมารอต้อนรับ

โดยนายกรัฐมนตรีสวมชุดผ้าไทย สีน้ำเงินเข้ม ลงจากรถพร้อมเอกสารในมือด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชน พร้อมบอกว่าได้พักผ่อนไป 4 ชั่วโมง ก่อนยกมือชูนิ้วโป้งให้สื่อ เป็นสัญลักษณ์ว่าพร้อมเข้าประชุม ก่อนเดินเข้าตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นประธานการประชุม

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ เรื่องมาตรการด้านราคาพลังงาน เช่น มาตรการลดค่าไฟฟ้า รวมถึงการออกมาตรการ อนุญาตชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบไม่ต้องขอวีซ่า และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ

นอกจากนี้ยังมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คือ  นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกฯ //นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ //นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง //นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกฯ //นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกฯ(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ )เป็นต้น

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เป็นเลขานุการ (นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ )//นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นเลขานุการ รมว.คลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและรมว.คลัง)//นายคุณากร ปรีชาชนะชัย อดีตสส.สุรินทร์ เป็นเลขานุการ (นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์) //นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เป็นเลขานุการ(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ) นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เป็นเลขานุการ (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม) //นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นที่ปรึกษารมว.คมนาคม

ด้านกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ (นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกฯ และรมว.มหาดไทย) //น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขานุการ รมว.มหาดไทย //นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรมว.ศึกษาธิการ //น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.)

ขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกอบด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เป็นเลขานุการ (นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ )

ส่วนกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย นายอารี ไกรนรา เลขานุการรมว.แรงงาน//นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรมว.แรงงาน และ นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารมว.แรงงาน

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นที่ปรึกษารมว.ต่างประเทศ (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

ทั้งนี้ การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองสามารถทยอยนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งถัดไป ในส่วนของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการพิจารณาในการประชุมครม.ครั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม

สำหรับการประชุมวันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลา 1 คน คือนางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม