นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ควบ รมว.คลัง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ ควบ รมว.กระทรวงพาณิชย์​

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ควบรมว.มหาดไทย 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ ควบ รมว.พลังงาน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ควบ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองนายกฯ

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกฯควบ รมว.ต่างประเทศ

นายสมศักดิ เทพสุทิน รองนายกฯ

 

แบ่งรายกระทรวง

 

* กระทรวงคลัง : นายเศรษฐา​ ทวี​สิน​ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง / นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง/ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง

 

* กระทรวงพาณิชย์ :  นายภูมิธรรม เวชยาชัย รัฐมนตรีว่าการฯ / นายไผ่ ลิกค์ รมช.พาณิชย์ /นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมช.พาณิชย์ ** มีโอกาสโยกย้ายอีก

 

* กระทรวงคมนาคม : นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม /นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม /นางมนพร เจริญศรี​ รมช.คมนาคม

 

* กระทรวงกลาโหม​ : พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์​ นั่ง รมว.กลาโหม​

 

* กระทรวงมหาดไทย : นายอนุทิน ชาญวีรกูล   รมว.มหาดไทย /นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย / นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.มหาดไทย / นายพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมช.มหาดไทย ** ยังหารืออยู่

 

* กระทรวงเกษตรฯ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  นั่งรมว.เกษตรฯ / นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ  / วิสุทธิ์ ไชยณรุณ รมช.เกษตรฯ /นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.เกษตร ** มีโอกาสโยกย้ายอีก

 

* กระทรวงแรงงาน :  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน

 

* กระทรวงการท่องเที่ยวฯ : น.ส. สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยว​

 

* กระทรวงสาธารณสุข : นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  รมว.สาธารณสุข /นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข

 

* กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม :

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

* กระทรวงอุตสาหกรรม : ม.ล.ชโยทิต กฤดากร รมว.อุตสาหกรรม​ ล่าสุดมีกระแสว่าเปลี่ยนเป็น นางสาวพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

 

* กระทรวงยุติธรรม​ : พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม

 

* กระทรวงศึกษาธิการ : พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ​ / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ

 

* กระทรวงอุดมศึกษาฯ : นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมว.อุดมศึกษา​ฯ

 

* กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศรี : นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รมว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

* กระทรวงวัฒนธรรม​ : นายสุทิน คลังแสง รมว.วัฒนธรรม

 

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมว.ประจำสำนักนายกฯ

 

สำหรับ โผตอนนี้ยังขยับที่พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคภูมิใจไทยบางตำแหน่ง โดยจะมีการคุยกันในพรรควันพรุ่งนี้

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันจันทร์นี้ (28 ส.ค.) เป็นต้นไป ว่าที่รัฐมนตรีจะเริ่มทยอยส่งประวัติไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบตามขั้นตอนแล้ว