โผ ครม.เพื่อไทย ว่อนเน็ต รอบนี้สุดอึ้ง! มี 37 ตำแหน่ง "เพื่อไทย" คุมคลัง - คมนาคม - สาธารณสุข "พลังประชารัฐ" นั่งกลาโหม - ศึกษาธิการ "รวมไทยสร้างชาติ" ได้พลังงาน - แรงงาน - สำนักนายกฯ "ภูมิใจไทย" ท่องเที่ยว - เกษตรฯ - พาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.ก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ระบุว่า "ความหวังให้ค่าไฟลดลงคงเป็นไปไม่ได้ ถ้ากระทรวงพลังงานเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาติ"

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในโพสต์เดียวกันนี้ นางอมรัตน์ ยังได้โพสต์ภาพคล้ายกับการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีการแชร์ภาพเดียวกันนี้ว่อนโซเชียลมีเดีย

โผ ครม.เศรษฐา 1

1.นายกรัฐมนตรี เพื่อไทย
2.รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง เพื่อไทย
3.รองนายกรัฐมนตรี (ด้านกฎหมาย) เพื่อไทย
4.รองนายกรัฐมนตรี เพื่อไทย
5.รองนายกรัฐมนตรี ภูมิใจไทย
6.รองนายกรัฐมนตรี พลังประชารัฐ
7.รองนายกรัฐมนตรี รวมไทยสร้างชาติ
8.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อไทย
9.รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมไทยสร้างชาติ
10.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลังประชารัฐ
11.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงกลาโหม เพื่อไทย
12.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อไทย
13.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พลังประชารัฐ
14.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภูมิใจไทย
15.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพันนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อไทย
16.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อไทย
17.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภูมิใจไทย
18.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลังประชารัฐ
19.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อไทย
20.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อไทย
21.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ภูมิใจไทย
22.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม เพื่อไทย
23.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาติไทยพัฒนา
24.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รวมไทยสร้างชาติ
25.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภูมิใจไทย
26.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อไทย
27.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อไทย
28.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลังประชารัฐ
29.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เสรีรวมไทย
30.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชาชาติ
31.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมไทยสร้างชาติ
32.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภูมิใจไทย
33.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลังประชารัฐ
34.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไทย
35.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไทย
36.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภูมิใจไทย
37.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ภูมิใจไทย