"วันนอร์" ชงที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย พิจารณาให้ รัฐสภา ซักปมคุณสมบัติ-แคนดิเดตนายกฯ หรือไม่

วันที่ 18 ส.ค. 2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ฐานะประธานรัฐสภา นัดตัวแทนของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาและตัวแทนพรรคการเมืองหารือต่อแนวทางการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 22 สิงหาคม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเวลาพิจารณาในการประชุมรัฐสภา ซึ่งมีวาระต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือ ญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับการประชุม ข้อ 32 (1) เรื่อง ขอให้รัฐสภามีมติทบทวนการพิจารณามติ เมื่อ 19 กรกฎาคม ว่าการเสนอชื่อบุคคลเดิมให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกฯ นั้นไม่สามารถเสนอตนเดิมได้ ซึ่ง นายรังสิมันต์ โรม สส. พรรคก้าวไกลเสนอ

และจะหาข้อสรุปว่า หลังจากที่เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกฯต่อรัฐสภาแล้ว จะเปิดให้มีการอภิปรายประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วิสัยทัศน์ของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อหรือไม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมกำหนดเวลาอภิปรายดังนี้ สว. จำนวน 1 ชั่วโมง, สส. จำนวน 3 ชั่วโมง โดยให้ตัวแทนพรรคการเมือง พรรคละ 1 คนเป็นผู้อภิปราย ทั้งนี้การอภิปรายดังกล่าวต้องยุติในเวลา 15.00 น. เพื่อให้การลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเดินหน้าได้ ทั้งนี้การออกเสียงดังกล่าวจะเป็นไปอย่างเปิดเผย และขานชื่อสมาชิกรัฐสภาทีละรายตามลำดับอักษร เบื้องต้นคาดว่าจะขานชื่อลงมติแล้วเสร็จเวลา 17.30 น.

อย่างไรก็ดีในการประชุมตัวแทนวิปวุฒิสภา และพรรคการเมืองนั้น จะมีประเด็นที่เป็นข้อสรุปอีกครั้งโดยยึดการฟังความเห็นของพรรคเพื่อไทย ฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ที่เตรียมเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาลงมติเป็นนายกฯ ว่าจะให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อใช้เวทีรัฐสภาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์หรือชี้แจงต่อรัฐสภาในประเด็นที่ซักถามหรือไม่

เนื่องจากข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และรัฐธรรมนูญ ไม่ได้กำหนดเป็นบทบังคับให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ นั้นต้องแสดงวิสัยทัศน์ และแม้หากมีสมาชิกรัฐสภาเสนอเป็นญัตติและขอลงมติ ไม่ถือว่าเป็นบทบังคับให้ แคนดิเดตนายกฯ ที่เป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นต้องจับตาที่พรรคเพื่อไทยว่าจะเห็นด้วยหรือดำเนินการอย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธให้นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ ที่เตรียมเสนอชื่อต่อรัฐสภา ร่วมประชุมและชี้แจงประเด็นที่ถูกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เปิดเผยถึงพฤติกรรมที่ส่อว่าหลบเลี่ยงภาษีซื้อที่ดินย่านสารสิน และการใช้นอมินีซื้อที่ดินย่านทองหล่อ