นายศรีสุวรรณ จรรยา ที่เรียกตัวเองว่า "ประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดิน" เตรียมร้อง ป.ป.ช. ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น. เพื่อขอให้สอบจริยธรรม นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ก่อนปฎิบัติหน้าที่ ส.ส. ได้มีการกล่าวปฏิญาณตนหรือไม่

 

โดยอ้างว่าในพิธีกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกในรัฐสภา ต้องให้คำมั่นสัญญาจากที่ประชุม แต่นางสาวศิริกัญญาเหมือนจะไม่กล่าวปฏิญาณตน เพียงยิ้มและหันไปคุยกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 115

 

ที่บัญญัติไว้ว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต้องเปลี่ยนตัวในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ "ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณตน) ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชชนะจากไทยทุกประการ" 

 

ขณะที่นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ชี้แจงว่า  เป็นสิทธิของนายศรีสุวรรณ แต่อ้างว่าเรื่องจริยธรรม ไม่ได้พูดถึงการปฏิญาณตน แต่หมายถึงการประพฤติตนหลังจากเป็น ส.ส. โดยได้แสดงความพร้อมให้ตรวจสอบ

 

ขณะเดียวกันนางสาวศิริกัญญา ได้ชี้แจงเรื่องรางที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวว่า การที่ส.ส.จะปฏิญาณตน คือประธานจะเป็นผู้กล่าวนำและให้ ส.ส.พูดตามทีละวรรค ตนยอมรับว่าตกใจ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ผิดคิว เพราะในช่วงที่มีการกล่าวคำปฏิญาณ เจ้าหน้าที่ยกมือส่งสัญญาณให้หยุดรอ เมื่อตนเห็นจึงหันไปนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เพื่อจะบอกว่ารอให้ประธานพูดก่อนแล้วค่อยพูดตาม แต่ในขณะนั้น ส.ส.ในที่ประชุมได้กล่าวกันไปแล้ว ทำให้ต้องพูดตามไปเรื่อยๆจนจบ และได้พูดทวนอีกครั้งให้ครบ ถือว่าได้ปฏิญาณตนครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแสดงความเห็นว่า หาก ป.ป.ช.ต้องตรวจสอบการกล่าวปฏิญาณตน ส.ส.ทั้ง 498 คน เป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากกล้องไม่ได้จับที่หน้าทุกคน

 

งานเข้า "ศิริกัญญา" พี่ศรีจ้องฟันผิดไม่ปฏิญาณตน เจ้าตัวแจงมองปากดีๆ จะเห็นพูดทุกคำ