ไร้คู่แข่ง! "วันนอร์" นั่งประมุขนิติบัญญัติ โชว์ 6 วิชั่น พร้อมน้อมนำพระราชดำรัส "ในหลวง" มาเป็นแนวทางการทำงาน-เป็นกลางทางการเมือง-โปร่งใส่ และจะให้ความสำคัญกับกรรมาธิการเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระสำคัญการเลือกตำแหน่งประธานสภาฯและตำแหน่งรองประธานสภาฯ โดยมีนายวิโรจน์ เปาอินทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว เนื่องจากมีความอาวุโสที่สุด

โดยทันทีที่เข้าสู่วาระ ตามตกลง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภา โดยไร้คู่แข่งจึงไม่ต้องมีการลงมติ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบทันที

จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ลุกขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ ว่า ขอบคุณ ส.ส. ที่เสนอชื่อให้มาทำหน้าที่ในครั้งนี้ ถ้าได้รับไว้วางใจให้เป็นประธานสภา ยืนยันว่า 1. จะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงให้ไว้กับสมาชิกสภา เมื่อวันที่ 3 ก.ค. มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 2.จะทำหน้าที่โปร่งใส สุจริต ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และข้อบังคับการประชุมสภา 3.จะกำหนดแนวทางร่วมกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภา ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถามอย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ ส.ส. ทำหน้าที่เต็มความสามารถ 4.จะให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของกรรมาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกกรณี 5.จะร่วมกับ ส.ส. เพื่อดำเนินการนโยบายการต่างประเทศ งานของรัฐสภา เพื่อประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ 6.จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันพระปกเกล้า ส่งเสริมงานนิติบัญญัติ และสนับสนุนงานทีวี และวิทยุรัฐสภาให้เป็นสถานีของประชาชน ในการส่งเสริมประชาธิปไตยไห้กับทุกภาคส่วนและยังยืนต่อไป

สำหรับประวัติของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อายุ 79 ปี เกิดเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2487 ที่ จ.ยะลา จบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา และจบมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่า “วันนอร์” เป็นนักการเมืองมุสลิม แกนนำกลุ่มวาดะห์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยมุสลิม ทั้งนี้ “วันนอร์” ถือเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเป็น ส.ส.ยะลา สมัยแรก พรรคกิจสังคม ในปี 2522 เป็นอดีต ส.ส. 9 สมัย เคยสังกัดในพรรคการเมืองคือ พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ และ พรรคไทยรักไทย อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรี  รมว.มหาดไทย รมว.คมนาคม (2 สมัย) และ รมว.เกษตรและสหกรณ์

สำหรับ ส.ส. ชุดที่ 26 ที่ กกต. รับรอง ทั้งสิ้น 500 คน ล่าสุดมีเข้ามารายงานตัว รวมทั้งสิ้น 498 คน เนื่องจาก น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส. ก่อนปฏิญาณตน อย่างไรก็ดีมีข่าวแจ้งว่า มี ส.ส. ที่ร่วมลงชื่อเข้าประชุมได้ ทันการกล่าวปฏิญาณตน มีเพียง 497 คน ขาดเพียง 1 คน ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภา อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อและจะให้กล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา ครั้งถัดไป