เลขาฯ กกต.สั่งผอ.กกต.จังหวัด ส่งความเห็นปมร้องเรียน-การรับรองส.ส. ให้กกต.นำมาประกอบการพิจารณาก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง

วันนี้ (9 มิ.ย.66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ขอทราบความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ กกต.จะต้องพิจารณาและประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

โดยขอให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด รายงานความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่ประกอบด้วย ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ความเห็นในเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง ว่าควรประกาศ หรือไม่ควรประกาศ และกรณีที่ไม่ประกาศผลมีเรื่องร้องเรียนตามมาตราใด

ทั้งนี้ให้ รายงานกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 16.30 น. วันนี้ เป็นอย่างช้า ยกเว้นจังหวัดที่ กกต. มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้รายงานความเห็นมายังสำนักงาน กกต. ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นอย่างช้า