"เพื่อไทย" ขอรัฐบาลยืดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท ออกไปอย่างน้อย 2 เดือน หลังจะสิ้นสุดเดือน ก.ค.นี้ รอเปลี่ยนผ่านรัฐบาลชุดใหม่สำเร็จ หวั่นกระทบเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว-ค่าครองชีพประชาชน

วันนี้ 5 มิ.ย. 2566 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ว่าที่ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และพลังงาน ของพรรคเพื่อไทย ทวีตข้อความ เรียกร้องรัฐบาลขยายเวลายกเว้นการเก็บภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาทที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยระบุว่า

พรรคเพื่อไทยจะทำตามสัญญา ลดราคาพลังงานทันที ตนในฐานะตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทย ที่เข้าไปร่วมในคณะทำงานช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลด้านพลังงาน ในระยะสั้นขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการยืดระยะเวลาการยกเว้นเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซลและน้ำมันเตาลิตรละ 5 บาท ที่จะหมดอายุลงในวันที่ 20 กรกฎาคม ออกไปอีกอย่างน้อย 2 เดือน จนกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลชุดใหม่จะสำเร็จ เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและลดรับภาระค่าครองชีพประชาชน ในระยะกลางและระยะยาว พรรคเพื่อไทยจะเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการบริหารจัดการพลังงาน เรายืนยันว่าราคาพลังงานจะต้องถูกลง การเข้าถึงพลังงานทางเลือกจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต