"แสวง"เตือน เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่าถ่ายรูปคู่กับคนดังที่มาใช้สิทธิ์ อาจมองไม่เป็นกลาง

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงปัญหาที่พบหลังจากเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ว่า ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนำปากกามาเองสามารถใช้ได้ แต่หากเป็นไปได้ขอให้ใช้เป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเดียวกับปากกาในหน่วยเลือกตั้ง

ส่วนกรณีถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปนั้น ประชาชนหรือผู้สังเกตการณ์สามารถทำได้นอกหน่วยหรือหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยจะต้องไม่ไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย (กปน.)

พร้อมขอความร่วมมือกปน.ไม่ถ่ายรูปคู่กับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่อเสียง แม้ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่อาจเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และอาจจะการสะท้อนถึงความไม่เป็นกลาง เพราะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่