ชี้ช่องทางรวย กกต.ชวนจับโกงเลือกตั้ง รางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท!

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นผู้สมัคร ส.ส. ตัวแทน หัวคะแนนของพรรคการเมืองใด มีการแจกเงินแจกสิ่งของเพื่อจูงใจให้เลือก หรือพบการทุจริตทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขอให้ประชาชนแจ้งแบะแสกับ กกต. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ

 

1.) แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด  สามารถแจ้งเบาะแสได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือคลิปวีดีโอ  ทั้งนี้ ดาวน์โหลด ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ App Store  และ Google Play

 

2.) ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง โทร.021418860 021418579 และ 021418858

 

3.) สายด่วน กกต. โทร.1444

 

4.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร

 

ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนตั้งแต่ 100,000 -1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล และต้องไม่มีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสีย หรือ เสียหาย รวมทั้งต้องไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ 

 

ทั้งนี้ กกต.ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถติดตามได้ที่ www.ect.go.th  หรือ ไลน์ ECT Thailand