ชาวสวนโอด!! ราคา "มะยงชิด" ร่วงหนัก จากเดิมกิโลละ 170 ร่วงเหลือกิโลละ 40-45 บาท หลังปีนี้มีผลผลิตจำนวนมาก เกษตรกรต้องเร่งเก็บ-ส่งจำหน่าย

วันที่ 17 มี.ค.66 ที่จังหวัดพิจิตรผลพวงจากสภาพอากาศที่หนาวยาวนาน และเกิดความเหมาะสมทำให้ปีนี้มะยงชิดและมะปรางออกผลผลิตมาจำนวนมาก จนทำให้ราคาลดลง เกษตรกรชาวสวนมะยงชิดต้องเร่งเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายแข่งกับเวลา ที่มีแนวโน้มปรับลดราคาลงแบบรายวัน เนื่องจากผลผลิตที่ออกพร้อมกันจำนวนมาก

นายทุเรียน บุตรน้ำเพชร เกษตรกรชาวสวน ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระบุว่า มะยงชิดรุ่นแรก มีราคาที่กิโลกรัมละ 170 บาท แต่ปัจจุบันราคาจะตกลงมาที่กิโลกรัมละ เหลือเพียง 40-45 บาท และมีแนวโน้มลดลงแบบรายวัน เนื่องจากผลผลิต ที่มีจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ราคาจะยืนคงที่อยู่ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท ส่งผลให้ปีที่ผลผลิตมีราคาตกต่ำ

สำหรับจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกมะปรางและมะยงชิดทั้งสิ้น 2334 ไร่ มีพื้นที่ที่คาดว่ามะยงชิดจะให้ผลผลิต 1713 ไร่ โดยคาดว่าปีนี้จะมีมะยงชิดเฉพาะจังหวัดพิจิตรอดสู่ตลาดมากถึง 1670 ตัน ซึ่งชาวสวนมะยงชิดอยากให้หน่วยงาน เร่งช่วยเหลือ ในเรื่องราคา และช่องทางการตลาด ให้เปิดกว้าง ซึ่งจะทำให้ราคาของมะยงชิด ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน