"ประธานรัฐสภา" มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 "ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต" เป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้กับเด็กและเยาวชน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า  "ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต" เพื่อเป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน ซึ่งในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566