กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รณรงค์มอบของฝาก ของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากชุมชนสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ "ของดีทั่วไทย ดังไกลทั่วโลก" Nationwide Local Products Towards Worldwide Popularity

ประเทศไทยเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่งดงาม เมื่อนำมาผนวกเข้ากับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผสานกับพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน เอกชน หนวยงานภาครัฐ และเครือข่ายต่างประเทศ ร่วมบูรณาการพัฒนา โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม จึงนับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายโกวิท ผากมาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG หรือ Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อมุ่งหน้าขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตของประเทศไทยในระยะยาวที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ดังนั้น เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้เลือกสรรของดีจากชุมชนทั่วไทย เพื่อมอบให้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกแทนความรัก ความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใย ส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน ทั้งความประณีตในการผลิต การสร้างสรรค์รสชาติ บรรจุภัณฑ์ ครบถ้วนทั้งคุณภาพและคุณค่า มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของดีของเรา ได้รับความนิยมทั่วไทย สร้างความประทับใจไปไกลทั่วโลก