"จุรินทร์" เผย ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 วงเงิน 81,000 ล้านบาท คาดจ่ายเงินส่วนต่างได้ปลายเดือนนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 วงเงิน 81,000 ล้านบาท ซึ่งในเงินจำนวนนี้จะมีเงิน 3 ก้อนด้วยกัน ประกอบด้วย ก้อนแรกเงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่ 2 มาตรการคู่ขนาน เมื่อยามที่ข้าวออกมาเยอะจะให้สต๊อกเข้าเก็บไว้ และเงินช่วยเหลือ เงินส่วนนี้จะทำให้ราคาข้าวไม่ตกลงไป วงเงิน 7,500 ล้านบาท ก้อนสุดท้าย ช่วยเหลือไร่ล่ะ  1,000 บาท  วงเงิน 55,000 ล้านบาท

 

โดย เงินส่วนต่างจะจ่ายได้ในช่วงหลังบอร์ด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. มีมติซึ่งคาดว่าจะเป็นปลายเดือนพฤศจิกายน  นายจุรินทร์ย้ำว่า ขอให้เกษตรกรที่รออยู่สบายใจได้ ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแล้วทุกข้อ

 

ส่วนการประกันรายได้ปาล์ม มันสำปะหลัง และข้าวโพด ตนได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว รอเพียงกระบวนการที่จะเข้าสู่การพิจารณาเท่านั้น สำหรับปาล์ม ข้าวโพดและ มันสำปะหลังตอนนี้ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างเพราะราคาดีกว่ารายได้ที่ประกันเยอะมาก เช่น ปาล์มประกันที่กิโลละ 4 บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลละ 7 บาท ส่วนมันสำปะหลังประกัน 2.50 บาทตอนนี้ 3 บาทกว่าต่อกิโล เข้าโพดประกันกิโลละ 8 บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ 11-12 บาท ถือว่าราคาดีมาเป็นปีแล้ว