"อู๋ - ธนากร" เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่ายที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้ฉายาทางธรรมว่า "ชุติธโณ" แปลว่า "ผู้มีทรัพย์เจริญรุ่งเรือง"

“อู๋ - ธนากร” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่ายที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้ฉายาทางธรรมว่า “ชุติธโณ” แปลว่า “ผู้มีทรัพย์เจริญรุ่งเรือง”

โดยเจ้าตัวมีความตั้งใจที่จะบวช ทุก 10 ปี และเคยบวชมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกปี 2545 ครั้งที่ 2 ปี 2555 และปีนี้เป็นครั้งที่ 3 ปี 2565

การบวชครั้งนี้ถือเป็นการบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่และผู้มีพระคุณ โดยมีครอบครัวและคนสนิทในวงการบันเทิงร่วมอนุโมทนาบุญ