"จุรินทร์" นำ​ คาราวานพาณิชย์​ ลดราคา​ ช่วยประชาชน​ล็อต​ 20 บุก​ สมุทรสาคร​ ชู​ จังหวัดนำเม็ดเงินสินค้าส่งออกเข้าประเทศ ผลักดันเกษตรพันธสัญญา​ เป็นหลักประกัน ซื้อขายเพิ่มรายได้เกษตรกร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์​ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ และตรวจเยี่ยมโครงการ "คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20" ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โดยนายจุรินทร์​ กล่าวว่า​ จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เศรษฐกิจจังหวัดขึ้นอยู่กับ 3 เรื่องใหญ่ คืออุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเลขการส่งออกสำคัญให้กับประเทศ โดยปีที่ผ่านมา สามารถสร้างเงินให้กับประเทศจากการส่งออกอย่างเดียว 8.5 ล้านล้านบาท​ ซึ่งถือเป็นเงินมหาศาลและกลายเป็นตัวขับเคลื่อน GDP ของประเทศที่สำคัญ ขณะที่การท่องเที่ยวยังเดี้ยงอยู่ ซึ่งในอนาคตการท่องเที่ยวและการส่งออกถือเป็นสิ่งสำคัญและที่นี่ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ต่อไปในอนาคต

ด้านการประมงถือเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่จะต้องกลับมาฟื้นกันใหม่ ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้

รวมไปถึงด้านการเกษตร ซึ่งมีพืชหลายชนิดที่มีศักยภาพ เช่น ลำไย มะพร้าวน้ำหอม รวมถึงกล้วยไม้ จังหวัดสมุทรสาครจึงถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงจังหวัดหนึ่ง ของภาคกลาง และของประเทศโดยเฉพาะบ้านแพ้ว ถือเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรสำคัญ พันธุ์กล้วยไม้​ มะนาว​ มะพร้าวน้ำหอม​ ซึ่งถือเป็นสินค้าขึ้นทะเบียน GI ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนามูลค่า ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยก่อนที่พืชเกษตรจะขึ้นเป็น GI มีมูลค่าทางการค้ารวมกันกว่สหมื่นล้าน แต่หลังขึ้นทะเบียน GI เพิ่มมูลค่าเป็น 3 หมื่นล้าน สะท้อนให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียน GI ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างราคาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพืชเกษตรนั้นๆ

สำหรับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ถือเป็นสินค้า GI ชนิดหนึ่งที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้ว มีเอกลักษณ์สำคัญ 3 ข้อ คือรสชาติที่มีความหอมหวาน กลิ่นหอมคล้ายใบเตย และเนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม​ ขณะเดียวกันลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ซึ่งได้มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วและมีเอกลักษณ์ 5 ข้อ เนื้อแน่น​ น้ำนิด​ ติดก้าน​ หวานกรอบ เพราะปลูกจากดิน 3 น้ำ ทำให้มีรสชาติที่อร่อย

ทั้งนี้หากมีหลักประกันในการซื้อขายล่วงหน้า จะถือเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาให้กับผลผลิต ซึ่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดี ที่จะช่วยในเรื่องนี้