"จุรินทร์" สั่งพาณิชย์ใช้ "วิน-วิน โมเดล" ดูแลตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุด ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคอยู่ได้ เผยเดือน พ.ค. สินค้าหลายรายการถูกลง

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการดูแลราคาสินค้า ว่า กระทรวงพาณิชย์พยายามเข้าไปกำกับราคาให้กระทบผู้บริโภคให้น้อยที่สุด แต่ก็ต้องดูแลผู้ผลิตและเกษตรกรด้วย เหมือนที่ตนเคยเรียนแล้วว่าจะใช้ "วิน-วิน โมเดล" ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้สามารถตรึงราคาสินค้าไว้ได้หลายหมวด ที่ไม่มีการราคาขึ้น และมีสินค้าหลายรายการที่เริ่มปรับลดราคาลงมาในช่วงเดือนพฤษภาคม เช่น ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ในเดือนพฤษภาคมปรับลดราคาลงมา 22% ข้าวขาว 100% บรรจุถุง 5 กิโลกรัม ปรับลดราคาลงมา 28% ปลาทูน่ากระป๋อง ปรับลดราคาลงมา 2% ซอสหอยนางรม ปรับลดราคาลงมา 6% ซีอิ๊วดำ ลดราคาลงมา 10% น้ำปลา ปรับลดราคาลงมา 20% และรายการอื่นเช่นที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปรับลดลงมา 5% นอกจากนั้น ค่าขนส่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคา เพราะกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้มีการตรึงราคาค่าขนส่งไว้