ข่าวปลอม น้ำแข็งยูนิตใส่สารฟอร์มาลิน ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก

จากที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่า ฟอร์มาลินไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร และไม่มีคุณสมบัติทำให้น้ำแข็งตัวได้เร็วหรือละลายช้า ซึ่งน้ำแข็งผลิตจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ำ จากของเหลวเป็นของแข็ง น้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ไม่จำเป็นต้องเติมสารอื่นเพิ่มเติม