ข่าวปลอม! ประเด็น ‘โรคปอดอักเสบ 10 วิ แก้ได้’ ปอดอักเสบที่เกิดจากการสำลักอาหารทำให้เกิดการติดเชื้อในปอด มักเกิดในคนที่มีความผิดปกติของกระบวนการกลืนอาหาร ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ และแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ได้โพสต์ผ่านเว็บไซต์ โดยระบุความว่า ตามที่มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องวิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบ สามารถแก้ไขได้เพียงวันละ 10 วินาที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการโพสต์คลิปบนเฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความสั้น ๆ ว่า ‘โรคปอดอักเสบ 10 วิ แก้ได้’ ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบ และชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า “ปอดอักเสบที่เกิดจากการสำลักอาหาร และทำให้เกิดการติดเชื้อในปอด มักจะเกิดในคนที่มีความผิดปกติของกระบวนการกลืนอาหาร ต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันเป็นอย่างดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยระบบการรับความรู้สึก และประสาทสั่งการทำงานนั้น ต้องทำงานภายใต้การควบคุมของจิตใจ และนอกเหนือการควบคุมของจิตใจ โดยกลไกรีเฟล็กซ์ผ่านทางเส้นประสาทและสมอง ซึ่งการกลืนจะเกิดขึ้นในบริเวณช่องปาก และคอหอยที่เป็นช่องทางร่วม โดยมีทั้งอาหาร และอากาศผ่านเข้าไป อย่างไรก็ตามสาเหตุจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทั้งโครงสร้างของช่องปาก คอหอย กล่องเสียง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ จะเกิดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคอัลไซเมอร์ โรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น

ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนอาหารต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกิจกรรมบำบัดเพื่อสอนการท่าบริหารกล้ามเนื้อปาก ลิ้นและขากรรไกรอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการสำลักอาหารและทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดได้ จึงไม่ใช่เพียงแค่อ้าปากให้เต็มที่ครั้งละ 10 วินาที วันละ 5 ครั้ง ตามคลิปที่กล่าวอ้างไว้

ข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมการแพทย์ หรือโทร. 0-2590-6000