สำหรับใครที่ได้สิทธิ์โครงการ "ม.33เรารักกัน" เยียวยาผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม จำนวน 4,000 บาท จะโอนเงินงวดสุดท้ายเข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในวันนี้

วันนี้ (12 เม.ย.64) โครงการ "ม.33เรารักกัน" เยียวยาผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม จำนวน 4,000 บาท จะโอนเงินงวดสุดท้ายเข้าแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในวันนี้จันทร์ที่ 12 เม.ย.นี้ จำนวน 1,000 บาท สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น

 ขณะที่ ผู้ลงทะเบียนขอยื่นทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย.64 และผ่านการคัดกรองยืนยันตัวตนก็ให้รอรับเงินในวันที่ 12 เม.ย. เป็นเงิน 4,000 บาท รอบเดียว และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 เช่นกัน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน สามารถรับเงินได้อีก โดยกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 12 เมษายน -31 พฤษภาคมจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์ และข้อเสนอแนะ โครงการฯ โทร 1506 (สายด่วน 24 ชั่วโมง) ขณะที่ สอบถามเรื่องการลงทะเบียน และการเข้าใช้งาน โทร 02-111-1122 (24 ชั่วโมง)