ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ชี้ แม้โควิดไม่ระบาดในไทย 28 วัน ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเขตปลอดโรค เพราะยังมีระบาดอยู่ในหลายประเทศ จะระบาดอีกเมื่อไหร่ก็ได้

(10 มิ.ย. 2563) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่ประเทศไทยไม่พบการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ นานถึง 15 วัน โดยระบุว่า ยังวางใจไม่ได้ เนื่องจากหลายประเทศยังมีการระบาดอยู่ อาจส่งผลให้เกิดการระบาดในไทยขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้

โพสต์ดังกล่าวระบุไว้ดังนี้ "โควิด -19 เราไม่มีโรคติดต่อระบาดในประเทศมา 15 วันแล้ว เราอยู่ในภาวะปลอดภัยหรือยัง ในทางระบาดวิทยา ถ้าโรคนั้น เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทย และมีระยะฟักตัว 14 วัน ถ้าเราไม่มีโรคเป็น 2 เท่าของระยะฟักตัว คือ 28 วัน ก็หมายความว่าเราขจัดโรคนั้นออกไปได้หมดสิ้น

แต่สำหรับโควิด-19 มีการระบาดอยู่ทั่วโลก รวมทั้งเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกกลาง อย่างมาก ในอินเดีย บังกลาเทศก็มี ในทางระบาดวิทยาถือว่ายังอยู่ในบริเวณเดียวกับประเทศไทย เช่น เรากวาดล้างโปลิโอ โปลิโอไม่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ว แต่ยังมีอยู่ในพื้นที่ ที่ถือว่าใกล้เคียงกับประเทศไทย เราก็ไม่ถือว่าประเทศไทย เป็นประเทศปลอดโปลิโอ เราก็ยังต้องให้วัคซีน โปลิโอกันต่อเนื่องต่อไป

ดังนั้น โควิด-19 ถึงแม้จะไม่มีการระบาดในประเทศไทย มากกว่า 28 วัน ก็ยังไม่ถือว่า เราเป็นเขตปลอดโรค ประเทศไทยพร้อมที่จะเกิดการระบาดเกิดขึ้น อีกเมื่อไหร่ก็ได้ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศไทย อย่างที่ทำในระยะแรกทุกมาตรการ จะต้องมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และจะต้องดำเนินต่อไป ยังเป็นการยากที่จะทำให้ โควิด-19 หมดไปจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงประเทศไทย และในโลก"