กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน OTOP Midyear ชูเอกลักษณ์สินค้าไทย ดันเศรษฐกิจ คาดเงินสะพัดกว่า 900 ล้านบาท

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม”

โดยนายนิสิต ระบุว่า ถือเป็นงานส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโต เข้มแข็ง และเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจระดับมหภาค ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของรัฐบาล

โดยงานมีกิจกรรมมากมาย คาดว่าจะสามารถถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการจัดงาน 9 วัน คาดเงินสะพัดกว่า 900 ล้านบาท