นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย เผย ยังไม่มีสินค้าขึ้นราคาในช่วงนี้ เว้นข้าวหอมมะลิ ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 บาท ต่อถุงขนาด 5 กิโลกรัม ส่วนสินค้าในภาพรวม อาจมีการปรับขึ้นราคาสินค้าได้ในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมแนะรัฐบาลปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า ในช่วงนี้ยังไม่มีสินค้าที่ปรับขึ้นราคาจากต้นทุนราคาน้ำมัน เนื่องจากเศรษฐกิจในภูมิภาคยังไม่ดีนัก ทำให้ผู้ผลิตไม่กล้าขึ้นราคาสินค้า เพราะจะกระทบกับกำลังซื้อของประชาชน มีเพียงข้าวหอมมะลิที่ราคาเริ่มปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 บาท ต่อถุงขนาด 5 กิโลกรัม เพราะต้นทุนราคาข้าวหอมมะลิสูงขึ้นมาก ทั้งจากต้นทุนค่าแรง และวัตถุดิบ และจากต้นทุนที่มีการปรับขึ้นทั้งหมด อาจจะทำให้สินค้าในภาพรวม มีการปรับขึ้นราคาสินค้าได้ในช่วงครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เพราะผู้ผลิตเริ่มใช้ราคาต้นทุนใหม่ทั้งหมดแล้ว หลังจากสินค้าเก่าหมดสต๊อก

นอกจากนี้ เห็นว่ารัฐบาลควรปล่อยให้ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด เพราะจะช่วยให้ท้องถิ่น และภาคแรงงานมีรายได้ดีขึ้น