เหลือเวลาอีกประมาณ 3 วันเท่านั้น ที่สำนักพระราชวังจะอนุญาตให้ประชาชน เข้าชมนิทรรศการภายในพระเมรุมาศ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมความพร้อม ปรับพื้นที่ เพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่า จะมาเข้าชมเป็นจำนวนมาก

บริเวณจุดคัดกรองรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปภายในพื้นที่พระเมรุมาศ เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำความสะอาด และปรับพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์

โดยมีจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศ รวมถึงเจ้าหน้าที่นำแผงรั้ว และเต๊นท์มากาง เพื่อเป็นจุดพักคอย เตรียมรองรับประชาชนที่คาดว่า จะเดินทางมาชมพระเมรุมาศเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชม ได้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

ทั้งนี้ แม้ว่า วันนี้จะยังไม่เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศ แต่มีประชาชนบางส่วนที่เดินทางมา ขอเฝ้าชมอยู่เพียงรอบนอก เช่นนางสาวณันศภรณ์ นิลอรุณ ชาวสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งใจเดินทางมา แม้ทราบว่า ยังไม่เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ แต่ได้ไปถวายสักการะพระบรมมาราชสรีรางคาร และพระบรมอัฐิ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วัดราชบพิตร และวัดบวรนิเวศ

เบื้องต้น สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศอย่างอิสระ รอบละ 5,500 คน สามารถรองรับประชาชนได้ วันละ 104,000 คน

สำหรับโดยการแต่งกาย ประชาชนทั่วไป ให้แต่งชุดสุภาพ เช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว โดยงดเว้นสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น และเสื้อแขนกุด 

ประชาชนร่วมชมพระเมรุมาศ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ