กอร. ย้ำประชาชนที่ต้องการเข้าพื้นที่สนามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม ต้องแต่งกายสุภาพสีดำทั้งชุด พร้อมเตรียมร่มสีดำ และเทาเข้าไปในงานเท่านั้น

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมตัวของประชาชน ที่ประสงค์ต้องการเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคมว่า ขอประชาชนที่เข้าร่วมงานให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสีดำทั้งชุด และขอให้ประชาชนเตรียมร่มที่มีสีสุภาพ เช่นดำและสีเทามาด้วย เนื่องจากอาจมีสภาพอากาศที่ร้อนในวันดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกการเข้าพื้นที่สนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 แต่หากประชาชนจะเข้าพื้นที่ดังกล่าว ต้องมีบัตรพิเศษ ที่ทางกองอำนวนการร่วมพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร หรือ กอร. พระราชพิธีฯ ออกให้เท่านั้น รวมไปถึงบัตรจอดรถเฉพาะด้วย

พร้อมกันนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชน ให้กระจายกันไปในพื้นที่จุดพระเมรุมาศจำลองทั้ง 9 จุด ซึ่งจะมีจอ LED ถ่ายถอดสดพระราชพิธี เพื่อลดความแออัดในพื้นที่ส่วนกลาง ในส่วนของประชาชน 40,000 คน ที่จะเข้าพื้นที่สนามหลวง

ในส่วนของบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงานถวายพระเพลิง ทาง สปน. ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำ ทั้งหมด 5,000 ใบ เพื่อเชิญแขกสำคัญพระมหากษัตริย์ในประเทศต่างๆ / เอกอัครราชทูต และแขกผู้มีเกียรติด้วย

กอร. ย้ำผู้เข้าพื้นที่สนามหลวงในวันที่ 26 ตุลาคม ต้องแต่งกายสุภาพสีดำทั้งชุด