สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

วานนี้ (20ก.ค.) สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560  ในการนี้ เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่ง ว่า พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังนี้

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรม มหาราชวัง

ทั้งนี้ สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ลงพระนามและลงนามถวายพระพรที่ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหาทัยสมาคม และประชาชนทั่วไป สำนักพระราชวังได้จัดเต็นท์สีขาวลง นามถวายพระพรที่บริเวณสนามหญ้าข้างศาลาลูกขุน โดยในเวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ และ ทหารอากาศ จะได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด

สำนักพระราชวังเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. นี้