ประธาน สนช. ระบุการขึ้น vat 1%เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา ด้านสนช.ย้ำเพียงแค่เสนอเท่านั้น แจงศึกษามาอย่างดีแล้ว

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการพิจารณารายงานมางานข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารบริหารจัดเก็บการจัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สนช. ซึ่งมีข้อกังวลเรื่องการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 1% ว่า รายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงวิชาการ ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนจัดทำรายงานขึ้นมา รัฐสภามีหน้าที่ศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล แต่ไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลจะต้องดำเนินการเลย เพราะรัฐบาลต้องพิจารณาความเหมาะสมและโอกาสก่อน

นายพรเพชร ยืนยันว่าข้อเสนอดังกล่าว ไม่ได้เป็นการปลุกกระแสสังคม และไม่ได้สั่งให้รัฐบาลดำเนินการ เป็นเพียงข้อเสนอจาก สนช.ที่มองว่า มีน้ำหนักและมีค่า เนื่องจากได้ศึกษามาอย่างเป็นระบบ และไม่ใช่ความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หากรัฐบาลจะออกเป็นกฎหมาย ก็ต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย

ส่วนกรณีกระทรวงการคลังเห็นว่า ควรดำเนินการขึ้นภาษีปีหน้านั้น นายพรเพชร กล่าวว่า กระทรวงการคลังคงกังวลเรื่องการเพิ่มภาระของประชาชนที่จะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็คงหาช่วงที่เหมาะสมต่อไป