ตร.ห้วยขวาง ตรวจเข้มยาเสพติดในสถานบันเทิงย่านเหม่งจ๋ายและรัชดาฯ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง พร้อมด้วย พ.ต.ท.เอกราช มาละวรรณโณ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.รุจิภาส ถิระอมรบุญ รอง ผกก.สส.ฯ นำกำลังฝ่ายป้องกันปราบปรามและฝ่ายสืบสวน กว่า 20 นาย เข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในเขตพื้นที่ สน.ห้วยขวาง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการตรวจเข้มด้านยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธปืน รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลมีการขยายเวลาการเปิดให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ ได้ถึงเวลา 4 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา สน.ห้วยขวาง ได้มีการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานบันเทิง บริเวณแยกเหม่งจ๋าย และบริเวณถนนรัชดาภิเษก เพื่อกวดขันตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามที่ได้มีการประชุมกำชับชี้แจงหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะการปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้ผู้มาใช้บริการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติด โดยมีการสุ่มตรวจสอบผู้มาใช้บริการ และพนักงานของร้าน รวมกว่า 50 ราย รวมถึงการเข้มงวดตรวจสอบอายุของผู้มาใช้บริการที่ต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การจำหน่ายสุราต้องไม่เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด การตรวจตราอาวุธต่าง ๆ ต้องมีการเข้มงวดรวมถึงการจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก และเยาวชน รวมทั้งการลักลอบการค้าประเวณีภายในสถานประกอบการ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา สน.ห้วยขวาง จะมีการปิดล้อมตรวจค้นในลักษณะเช่นนี้โดยสม่ำเสมอเพื่อควบคุม และตรวจสอบมิให้สถานประกอบการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้หากตรวจพบก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

 

 

ทั้งนี้หากพบเบาะแสสถานบริการ สถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ สน.ห้วยขวาง โทร.02-692-6691 ตลอด 24 ชม.