วันที่ 5 มกราคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง แผ่นดินไหว ระบุว่า เมื่อเวลา 05.43 น. ตามเวลาประเทศไทย เกิดแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย

โดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่บริเวณละติจูด 12.089 องศาเหนือ ลองจิจูด 93.631 องศาตะวันออก ขนาด 4.7 ความลึก 144 กิโลเมตร ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 655 กิโลเมตร ทั้งนี้ผลกระทบจากแผ่นดินไหว รับรู้สึกสั่นไหว