วันนี้ (6ธ.ค. 66) องค์การยูเนสโก จะพิจารณาขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วันที่ 6 ธ.ค. 2566 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก จะพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียน "สงกรานต์ในประเทศไทย" หรือ Songkran in Thailand เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ที่เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา ในวันนี้ ตรงกับเวลาประมาณ 14.45 น. ตามเวลาในประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 3 รายการ ได้แก่
โขน ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2561
นวดไทย ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2562
โนรา ขึ้นทะเบียนในปี 2564

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดกิจกรรมฉลองสงกรานต์ เผยแพร่องค์ความรู้สงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการสงวนรักษา อนุรักษ์ สืบสาน ปกป้อง คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า งานฉลองสงกรานต์ ในวาระที่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติ จะจัดขึ้นที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และวัดสุทัศนเทพวราราม

ขณะที่วันพรุ่งนี้ 7 ธันวาคม เวลา 18.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต เข้าร่วมภายในงานจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่ฉลองสงกรานต์ ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วย ขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศแผ่นดินไทย ขบวนอันเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขบวนตำนานนางสงกรานต์ ทั้ง 7 วัน นำโดยนางสาว แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอับดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 มาในชุดนางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 ตามด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์ 4 ภาค ขบวนแตรวงกลองยาว และมีการแสดงดนตรีโดยวงสุนทราภรณ์