คนไทยล็อต 3 เดินทางกลับจากเล่าก์ก่าย ประเทศเมียนมา ถึงไทยแล้ว ก่อนจะนำส่งตัวไปคัดกรองแยกระหว่างผู้เสียหาย และผู้ต้องหา

เมื่อคืนที่ผ่านมา เครื่องบินโดยสารสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL7007 ได้นำผู้โดยสารจำนวน 83 คน โดยในนี้มีคนสัญชาติมาเลเซียรวมอยู่ด้วย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อพยพหนีภัยสงครามจากเมืองเล่าก์ก่าย ประเทศเมียนมา ไปพักคอยยังเมืองคุนหมิง ประเทศจีน ก่อนเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทยแล้ว โดยเครื่องลงจอดเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมรถบัส 3 คัน เพื่อนำคนไทย ไปยังศูนย์บูรณาการคัดกรอง ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ โดยจะมีทีมสหวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และตำรวจนครบาล ร่วมคัดแยก โดยกลุ่มที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนชาวมาเลเซีย ที่เดินทางกลับมาพร้อมกับคนไทยกลุ่มนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับทางสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ให้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว