MEA ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2023 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง Meeting the Energy Needs of a Dynamic World การตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand) โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand ได้จัดงาน IEEE PES DinnerTalk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ

 

การเสวนาครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านพลังงานมาร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
- นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA
- นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ดร.จิราพร ศิริคำ รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง โดย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย
- IEEE PES Outstanding Engineer Award 2023
- IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2023
- IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2023
- IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2023

ภายในงานยังมีการเสวนาเปิดมุมมองใหม่ของผู้บริหารหญิงจากองค์กรเอกชนชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ได้แก่
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) คุณโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) คุณศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดร.รสยา เธียรวรรณ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเมนส์ จํากัด คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช

 

 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านนโยบายและทิศทางการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้นําในองค์กรชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมพลังงานในอนาคตต่อไป

#IEEE #ไอทริปเปิลอี
#IEEEPESDinnerTalk2023
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2023