มหาดไทย เผยวันแรกเปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ผู้เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ 77 จังหวัด ลูกหนี้ลงทะเบียน รวม 22,090 ราย มูลหนี้รวม 935.31 ล้านบาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 มีรายงานว่า น.ส.ไตรศุลี ไตรสณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครองได้รายงานให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ทราบว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำการเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านทั้งระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ debt.dopa.go.th และวอล์กอินไปลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และสำนักงานเขตทุกแห่งสำหรับผู้อาศัยในกรุงเทพมหานคร ในวันแรก (1 ธ.ค. 66) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมีประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ให้ความสนใจลงทะเบียนรวม 22,090 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 21,001 ราย วอล์กอิน 1,089 ราย จำนวนเจ้าหนี้ 11,539 ราย ยอดหนี้รวม 935.31 ล้านบาท  

โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร 1,529 ราย เจ้าหนี้ 879 ราย ยอดหนี้รวม 78.48 ล้านบาท

2. สงขลา 959 ราย เจ้าหนี้ 507 ราย ยอดหนี้รวม 55.36 ล้านบาท

3. นครศรีธรรมราช 910 ราย เจ้าหนี้ 557 ราย ยอดหนี้รวม 27.64 ล้านบาท

4. นครราชสีมา 822 ราย เจ้าหนี้ 351 ราย ยอดหนี้รวม 23.53 ล้านบาท

5. สมุทรปราการ 572 ราย เจ้าหนี้ 293 ราย ยอดหนี้รวม 23.70 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายอนุทินให้ความสำคัญและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนทางนโยบาย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้